Λήψη ιατρικού ιστορικού, κλινική εξέταση, φυσιατρική αξιολόγηση,

Η εξέταση με βάση τον Ιατρικό βελονισμό – ωτοβελονισμό, με ειδικό μηχάνημα χωρίς χρήση βελόνας ή κάποιου επώδυνου ερεθίσματος (ειδική αξιολόγηση), γίνεται προαιρετικά.

Αν κρίνεται αναγκαίο για την ολοκλήρωση της διάγνωσης, γίνεται συνταγογράφηση – παραπομπή για ειδικές εξετάσεις   (Απλή Ακτινογραφία, Αξονική ή Μαγνητική Τομογραφία, Ηλεκτρομυογράφημα κτλ).

Ειδικές συμβουλές θεραπευτικής άσκησης, αλλαγής τρόπου ζωής αλλαγής – τροποποίησης διατροφικών συνηθειών, ανάλογα με την κατάστασή του.

Biofeedback, Laser, Tens.

Κύκλος Φυσιατρικών θεραπειών: 5-7 για οξείες παθήσεις/ 1-2 την εβδομάδα (σπάνια),

Χρόνιες παθήσεις και σύνδρομα (πάνω από 3 μήνες – πιο συνήθη): 12-14/

1 φορά / εβδομάδα ή ανά 10 ημέρες

#εξέταση #ωτοβελονισμός